XML
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z siedzibą w Nowosielcach, ul. Heleny Gniewosz 160, kod pocztowy 38-530 Zarszyn, adres e-mail: sekretariat@zsckr-nowosielce.pl, tel. 13 46 53980.


Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust. 1b RODO\
na podstawie wymogów określonych w przepisach w celu realizacji zadań związanych
z realizacją umowy.

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Pan Leszek Proszowski ,

adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt tutejszej jednostki.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3,
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia
i realizacji umowy.

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


Podmiot publikującyZSCKR Nowosielce
WytworzyłAdministrator Systemu - przeniesienie2019-06-04
Publikujący admin zsckr - Admin 2019-06-04 14:22
Modyfikacja admin zsckr - Admin 2019-06-04 14:26